Prosjektering

Elkraft

Våre rådgivere leverer tjenester til kraftbransjen for alle typer anlegg i distribusjonsnettet. Tjenestene inkluderer prosjektering, linjeprofilering og prosjektledelse etter kundens ønske.

Hos Dragefossen er vi vant til hardt terreng, tøffe væromslag og kalde vintere, noe som har gitt oss et skjerpet sinn for hvordan å håndtere utfordringer. Vi setter alltid driftsfasen i fokus ved prosjekter, og med rådgivere som har lang fartstid som nettsjef, energimontører og teknikere, skaper vi oss raskt et helhetsbilde av kundens behov, og hvordan det vil påvirke driftssituasjonen og levetiden til kraftnettet.

Våre rådgivere strever etter å ligge fremst i utviklingen i bransjen, og tilegner seg ny kunnskap så raskt det er modent for å settes til prøve. Vi oppdaterer oss kontinuerlig med hvilke behov og utfordringer dagens netteiere står ovenfor.

Vi kan tilby profilering av nye og gamle linjer, og har god erfaring med NetLin som verktøy. For profilering av linjer har vi erfaring med både konvensjonell stikking, men også elektronisk profilering ved hjelp av laserskanning.

Vannkraft

Dragefossen har over 90 års erfaring med vannkraft og eier to vannkraftverk, inkludert 3 dammer.

Våre rådgivere kan tilby prosjektering av småkraftverk, rehabilitering, klassifisering av dammer/rørgater, og konsesjonssøknader.

Vi tilbyr også mulighetsstudier for vannkraftverk, som inkluderer befaring, indentifisering og evaluering av potensiale. Kartlegging av rørgate/sjakt og kraftstasjon. I tillegg kan vi tilby design av konsept i 3D-moddelering.

Drone

Vi kan tilby linjebefaring/inspeksjon ved hjelp av drone med erfarne sertifiserte fagfolk. Vi har utviklet droneoperatører fra våre egne energimontører, for å sikre at det blir utført av fagfolk med ekspertise i å gjenkjenne feil.